Bildkonst
sverige

Bli Medlem

Organisationer som arbetar professionellt som konstarrangörer kan bli medlemmar. Konstmuseer, konsthallar, gallerier och föreningar över hela landet och inom alla sektorer - kommunala, regionala, statliga, självorganiserade och privata, är välkomna att söka medlemskap.

Som enskild bildkonstnär kan du bli medlem i Konstnärernas Riksorganisation och som frilansande curator kan du ansöka om medlemskap i Svensk Curatorförening som också representeras i Bildkonst Sveriges styrelse.

Vad innebär ett medlemskap?

Det är medlemmarna som bestämmer vilka frågor som ska prioriteras inom organisationen. Alla konstarrangörer påverkas av de kulturpolitiska förutsättningarna på fältet, oavsett storlek och organisationsform. Bildkonst Sverige arbetar för bättre dialog mellan politiken och konsten. Som medlem sätter du din organisations utmaningar på den politiska agendan, samtidigt som du stärker hela fältets förutsättningar att nå ut i ett hårt politiskt klimat.

Du har dessutom access till Medlemssidorna. Här kan du hålla dig uppdaterad kring det kulturpolitiska läget, ta del av andra medlemmars reflektioner och få tillgång de resurser vi tar fram för att underlätta arrangörsarbetet och dialogen med den lokala politiken.

Varje vår genomför vi också en enkätundersökning som utgör grunden för vårt strategiska påverkansarbete. Bli medlem här, och var med och sätt agendan.

Medlemsnivåer för 2024

Årsstämman 10 maj 2023 bestämde följande nivåer för 2024:

 • Medlemsnivå 0: 250 kr

  Årsomsättning: <500 000 kr

 • Medlemsnivå 1: 1000 kr

  Årsomsättning: >500 000 <2 000 000 kr

 • Medlemsnivå 2: 1750 kr

  Årsomsättning: >2 000 000 <5 000 000 kr

 • Medlemsnivå 3: 2500 kr

  Årsomsättning: >5 000 000 <10 000 000 kr

 • Medlemsnivå 4: 4000 kr

  Årsomsättning: >10 000 000 <15 000 000 kr

 • Medlemsnivå 5: 6000 kr

  Årsomsättning: >15 000 000 kr

Årsomsättning

 • Medlemsnivå 0:  <500 000
 • Medlemsnivå 1:  >500 000 <2 000 000
 • Medlemsnivå 2:  >2 000 000 <5 000 000
 • Medlemsnivå 3:  >5 000 000 <10 000 000
 • Medlemsnivå 4:  >10 000 000 <15 000 000
 • Medlemsnivå 5:  >15 000 000

Ansökningsformulär