Bildkonst
sverige

Aktuellt

Remissvar på Kultursamhället SOU 2023:58

Remisser2024-03-17

Länge har bildkonsten saknat en företrädare in i de remissomgångar som formar politiska beslut. Som remissinstans lämnar Bildkonst Sverige ett officiellt svar som både kommenterar på utredningen och tar fram ett konstruktivt förslag framåt.

Läs mer »

Riksrevisionens förslag att lägga ner Arvsfonden försvagar barn och ungas möjlighet att ta del av konst och kultur

Opinion2024-03-13

Allmänna Arvsfonden är en viktig aktör för konstens och kulturens tillgänglighet, förslaget att montera ner verksamheten slår undan benen på ett redan svagt fält.

Läs mer »

Ny Rapport: Kulturpolitiken 50 år

Rapporter2024-01-30

I år fyller svensk kulturpolitik 50 år. Vad har förändrats sedan riksdagen 1974 klubbade igenom landets första sammanhållna kulturpolitiska plan? Vilka värden vill vi bära med oss och vad behöver förändras?

Läs mer »

Följ vad vi gör. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Hur påverkas din organisation av nya MU-avtalet?

Opinion2023-12-19

Från den första januari 2024 börjar det nya reviderade MU-avtalet att gälla. Hur påverkar detta den ekonomiska situationen för landets konstarrangörer?

Läs mer »

Dagens kulturpolitik missgynnar konsten i kampen om publiken

Opinion2023-11-08

Bildkonstnärer har lägst inkomster bland landets kulturarbetare. Men även de aktörer som visar konst missgynnas i dagens kulturpolitik. Konsten måste få samma chans att nå publiken som andra kulturyttringar, skriver en rad chefer i ett upprop.

Läs mer »

Pressuttalande om regeringens budgetproposition

Opinion2023-11-06

I september släppte regeringen budgetpropositionen för 2024. Där saknas satsningar på bildkonstens arrangörer och Kulturrådets anslag till fria aktörer dras ned med nära 500 000 kr, detta trots att Bildkonst Sverige i sin senaste rapport tydligt kartlagt hur kulturpolitiken under decennier har nedprioriterat bildkonstens arrangörer.

Läs mer »

Med andledning av Grafikens Hus svåra situation

Opinion2023-11-06

Efter åtta års gemensam uppbyggnad har Södertälje kommun beslutat att dra tillbaka sitt stöd till Grafikens Hus. Frågan är om beslutsfattarna har förstått konsekvenserna detta skapar för invånarna.

Läs mer »