top of page

NY BRANSCHORGANISATION FÖR KONSTARRANGÖRER

Välkommen till Bildkonst Sverige, en ny branschorganisation som samlar Sveriges konstarrangörer. 

Idag har Sveriges bildkonst-arrangörer alldeles för lite resurser för att kunna utföra sina jobb och erbjuda konst till en bred publik. Därför behöver vi inom bild-konsten organisera oss.

Vi har startat Bildkonst Sverige för att erbjuda gemenskap, kunskaps-höjning och möjlighet att påverka arbetsvillkoren - så att konst och publik kan fortsätta mötas över hela landet.

FÖRSLAG

Kulturpolitiken på statlig, regional och kommunal nivå måste agera nu för att bildkonst ska ingå i kulturutbudet över hela Sverige. För det är väl inte meningen att politiken, genom förbiseende, ska bestämma vilken konstform som publiken kan ta del av?

I en debattartikel i DN lägger Bildikonst Sverige fram en serie konkreta förslag till politiken för att stärka bildkonstens infrastruktur. Läs förslagen och artikeln genom länken nedan. 

MEDLEMSKAP

"Tillsammans är stark" är ett ordspråk av en anledning.

Bildkonst Sverige jobbar för sina medlemmar. Bli medlem för bara 100kr för 2023 och var med och påverka. 

AKTUELLT

"Bildkonstnärer har lägst inkomster bland landets kulturarbetare. Men även de aktörer som visar konst missgynnas i dagens kulturpolitik. Konsten måste få samma chans att nå publiken som andra kulturyttringar, skriver en rad chefer i ett upprop."

bottom of page