top of page

NY BRANSCHORGANISATION FÖR KONSTARRANGÖRER

Välkommen till Bildkonst Sverige, en ny branschorganisation som samlar Sveriges konstarrangörer. 

Idag har Sveriges bildkonstarrangörer alldeles för lite resurser för att kunna utföra sina jobb och erbjuda konst till en bred publik. Därför behöver vi inom bildkonsten organisera oss.

Vi har startat Bildkonst Sverige för att erbjuda gemenskap, kunskapshöjning och möjlighet att påverka arbetsvillkoren - så att konst och publik kan fortsätta mötas över hela landet.

Nu skapar vi en samlad röst för bildkonsten i Sverige. Var med och påverka.

DET HÄR ÄR
BILDKONST SVERIGE >

BLI MEDLEM

NY RAPPORT PÅ GÅNG

Bildkonst Sverige tar just nu fram en rapport om bildkonstområdets förutsättningar. Rapporten som granskar de senaste 15 årens kulturpolitiska förändringar kommer att presenteras under Folk och Kultur i februari 2023. 

Mer information kommer här.

AKTUELLT

BILDKONST SVERIGE I FLERA STORA SVENSKA MEDIER

"Konsten får sin första breda branschorganisation. Bildkonst Sverige ska samla aktörer som konsthallar, kuratorer, gallerier med flera. Målet är att driva konstens intressen politiskt så att den på ett bättre sätt ska kunna möta publiken."

bottom of page