Bildkonst
sverige

Hur påverkas din organisation av nya MU-avtalet?

2023-12-19

Från den första januari 2024 börjar det nya reviderade MU-avtalet att gälla. Hur påverkar detta den ekonomiska situationen för landets konstarrangörer?

MU-avtalet är viktigt för att konstnärer ska få betalt för sitt arbete. Bildkonst Sverige välkomnar det nya avtalet. Från den första januari 2024 sker också den inskrivna uppräkningen av avtalet med 20% för den senaste treårsperioden. Precis som alla andra måste konstnärens löner öka. Bildkonst Sverige vill göra alla kulturpolitiker uppmärksamma på att denna rimliga och självklara ökning inte motsvaras av anslagsökningar för bildkonstens institutioner.

Tvärtom har många kommunala verksamheter fått nedskärningar och Kulturrådets anslag till fria utställare skurits ner med cirka en halv miljon. Att inte räkna upp anslag är att skära ner. Konsekvensen efter många år av frusna anslag är att situationen blir ohållbar för dem som skapar mötet mellan konsten och publiken. Sveriges konstarrangörer vill betala konstnärer för deras arbete. Bildkonst Sveriges enkät visade att fler aktörer betalar konstnärer än sig själva. Detta är en orimlig situation och politiken behöver nu ta ansvar för att vi ska ha konstinstitutioner i Sverige i framtiden.


Hur påverkas din organisation?
Ekäten, som skickas ut till Bildkonst Sveriges alla medlemmar under våren, kommer se närmre på hur det nya avtalet påverkar arrangörsledet. Har du frågor eller tankar som du vill dela med dig innan dess, hör av dig till info@bildkonstsverige.se