Bildkonst
sverige

Om

Bildkonst Sverige är en ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet. Den omfattar allt från större konstinstitutioner, kommersiella gallerier, till konsthallar, fria konstaktörer och självorganiserade verksamheter i hela landet.

Varför?

Arrangörerna är länken som möjliggör mötet mellan konsten och publiken. Dessa aktörer är därför helt avgörande för konstens ekosystem och för möjligheten att uppfylla de kulturpolitiska målen om att alla ska kunna ta del av kultur. Statliga utredningar och rapporter har gång på gång konstaterat att infrastrukturen för bildkonst i Sverige är svag, men trots det har mycket lite gjorts för att stärka området. Till exempel försvann nästan alla resurser när Riksutställningar lades ner och momsen på försäljning av konst är 25 % medan den är 6 % på böcker, för att nämna två av många exempel. Eftersom konstarrangörernas resurser är små är det svårt för enskilda aktörer att följa och aktivt påverka kulturpolitiken. Bildkonst Sverige ska därför verka för att stärka bildkonstområdet och skapa goda förutsättningar för medlemmarna att bedriva professionell, långsiktig verksamhet.