Bildkonst
sverige

Styrelse

 • Mia Christersdotter Norman

  Verksamhetschef, Röda Sten Konsthall och Göteborgs Internationella Konstbiennal. (ordf.)

 • Greta Burman

  Verksamhetsledare, Sveriges konstföreningar.

 • Per Hasselberg

  Verksamhetsledare, Folkrörelsernas Konstfrämjande.

 • Joanna Sandell

  Chef för Liljevalschs konsthall (vice ordf.)

 • Mariangela Mendez Prenke

  Chef för Havremagasinet, Boden

 • Ola Gustafsson

  Gallerist ELASTIC gallery, Ordförande Galleriförbundet

 • Tessa Praun

  Museiechef, Magasin III Museum for Contemporary Art

 • Maria Lantz

  Adjungerad Profession, Malmö Universitet och fd. rektor Konstfack, Stockholm

 • Ulrika Flink

  Chef Konsthall C, styrelsemedlem i Kollektiva Hjärnan