Bildkonst
sverige

Remissvar på Kultursamhället SOU 2023:58

2024-03-17

Länge har bildkonsten saknat en företrädare in i de remissomgångar som formar politiska beslut. Som remissinstans lämnar Bildkonst Sverige ett officiellt svar som både kommenterar på utredningen och tar fram ett konstruktivt förslag framåt.

Endast 1,3% av medlen i kultursamverkansmodellen går till bild och form enligt utredningen som lämnades till regeringen i höstas. Här slås det också fast att bild- och formkonsten är gravt nedprioriterad, men utan att några förslag presenteras på hur detta ska förändras. Nu lämnar Bildkonst Sverige remiss på betänkandet av Kultursamverkansutredningen.