Bildkonst
sverige

Riksrevisionens förslag att lägga ner Arvsfonden försvagar barn och ungas möjlighet att ta del av konst och kultur

DUK De Ungas Konstförening
2024-03-13

Allmänna Arvsfonden är en viktig aktör för konstens och kulturens tillgänglighet, förslaget att montera ner verksamheten slår undan benen på ett redan svagt fält.

Riksrevisionen presenterade i förra veckan en granskning av Allmänna Arvsfonden där man lyfte fram problem i bidragshanteringen och utifrån det drog slutsatsen att fonden bör avvecklas.

25 föreningar från civilsamhället skriver i Aftonbladet:

”Ett sådant steg skulle ha djupt negativa konsekvenser för de barn och unga som dagligen får stöd, mening och samhörighet genom arvsfondsfinansierade initiativ. Vi uppmanar i stället riksdag och regering att se över hur Arvsfonden kan reformeras för att bättre möta samhällets och målgruppens behov.”

Allmänna Arvsfonden är en otroligt viktig finansiär också för kulturlivets arrangörer. Många konstarrangörer är beroende av denna finansiering för att klara sin verksamhet. I tider då kulturens möjligheter att bidra till samhället blir allt snävare skulle det vara extremt hårt slag mot kulturen om Arvsfonden lades ner.

Magdalena Malm, generalsekreterare Bildkonst Sverige “- Med tanke på att man redan skurit en stor del i folkbildningen är det oroande att man nu vill lägga ner Arvsfonden. Det enda rimliga vore att reformera det som inte fungerar och se till att de viktiga pengarna fortsätter att göra nytta, för kulturen, för civilsamhället, för Sverige.”