Bildkonst
sverige

Bildkonst Sveriges förslag till Kulturdepartementet

2024-01-20

Bildkonst Sverige har efter undersökning av fältet tagit fram förslag till Kulturdepartementet på hur detta underprioriterade område kan stärkas. I en debattartikel publicerad i DN 2023.04.27 framförde flera företrädare för landets största konstarrangörer argument för hur politiken inte hängt med i områdets starka utveckling.

  • Höj det statliga anslaget till Kultursamverkansmodellen med 150 miljoner och öronmärk medlen för bildkonst

  • Ta hänsyn till att arrangörer i bildkonstområdet till stor del är organiserade som fria aktörer och fyrdubbla Kulturrådets anslag till fria konstarrangörer.

  • Sänk momsen på försäljning av konst till 6 procent, inför avdragsrätt för konst på samma villkor som för design. Stärk exportstödet till gallerier.

  • Ta bort förmånsbeskattning på konst som lottas ut inom ramen för konstföreningar.

  • Inkludera curator i Konstnärsnämndens bidragsgivning på samma villkor som deras kollegor inom scenkonsten.

  • Och till regioner och kommuner: Se över och höj de stöd som går till bildkonst.