Bildkonst
sverige

Bildkonst Sverige i Almedalen

2024-06-15

När kulturminister Parisa Liljestrand berättar att läsförståelsen sjunkit bland landets skolungdomar, gör hon det i visuella medier. Riktar vi om blicken ser vi att bild blivit lika bärande som text i medieflödet, ett språk som bildkonstens aktörer pratar flytande.

Se programmet här!

Var: Länsteatern Gotland, Bredgatan 10 Visby

När: 25/6 2024

Tid: 15:15 - 16:00

När kulturminister Parisa Liljestrand berättar att läsförståelsen sjunkit bland landets skolungdomar, gör hon det i visuella medier. Riktar vi om blicken ser vi att bild blivit lika bärande som text i medieflödet, ett språk som bildkonstens aktörer pratar flytande.

Till Almedalen har vi bjudit in tre personer som från perspektiven, bildkonst, bildning och budget diskuterar konstarrangörernas unika position som kunskapsbärare av bildförståelse.

Frågan är inte bara vad ökad bildförståelse gör för demokratin. Frågan är om samhället har råd att fortsätta blunda för det som blir mer och mer synligt?

Medverkande:

Joanna Nordin, konstnärlig ledare, Bonniers Konsthall

Magdalena Malm, generalsekreterare, Bildkonst Sverige

Maria Lantz, adjungerad professor vid Malmö Universitet och

tidigare rektor och Konstfack.

Laura Hartman, nationalekonom

Se resten av Kultur i Almedalens program här