Bildkonst
sverige

Förbered dig för SKRs Kultur och fritidskonferens med en djupdykning

2024-06-11

Som upptakt till SKRs Kultur och fritidskonferens i Uppsala 22-23:e oktober bjuder Uppsala kommun och Bildkonst Sverige in till en eftermiddag av kulturpolitisk djupdykning. Hur kan politiken skapa förutsättningar för ett starkt kulturliv? Vad betyder konsten för människan och samhället idag? Och hur ser vi på relationen mellan kulturens värde och ekonomi?

Med oss har vi nationalekonomen Laura Hartman, filosofen Jonna Bornemark och rektorn för Stockholms Handelshögskola Lars Strannegård som från sina respektive områden hjälper oss att reflektera kring vad Kulturpolitikens uppgift och ansvar är idag.

Samtalet tar avstamp från Bildkonst Sveriges rapport Kulturpolitiken 50 år - Var står vi nu? som undersöker om politiken lyckats följa kulturens utveckling sedan implementeringen 1974 och frågar, vad vill vi nu?

Uppsala kommun delar sedan konkreta exempel på hur konsten lyfts som en viktig del i kommunens utveckling, samt presenterar modellen för att arbeta klimatsmart med offentlig konst.

Välkomna!

Måndag 21 oktober kl 14.00 - 16.00
Plats i centrala Uppsala kommer annonseras inom kort
Begränsat antal platser!
Anmäl dig här

Välkomna!

Program:

Sten Bernhardsson kulturdirektör i Uppsala och hälsar välkommen

Bildkonstens arrangörer. Och bildkonstens och bildförståelses betydelse för motståndet mot desinformation. Magdalena Malm generalsekreterare Bildkonst Sverige

Konstens samhällsförändrande kraft av Jonna Bornemark filosof och professor vid Södertörns högskola

Vad gör konsten på en Handelshögskola? Och är kulturen till för att skapa tillväxt eller är tillväxten till för att skapa kultur? Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm

Kartläggning av kulturbudgetens utveckling de senaste 50 åren och resonemang om vad vi har råd med. Laura Hartman, nationalekonom

Hur arbetar vi klimatsmart med den offentliga konsten?
Anna Ehn, chef offentlig konst Uppsala.

16.00 - 16.30 Kaffe och mingel