top of page

OM BILDKONST SVERIGE

_DSF4451.jpg

Bildkonst Sverige är en nystartad ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet. Den omfattar allt från större konstinstitutioner, kommersiella gallerier, till konsthallar, fria konstaktörer och självorganiserade verksamheter i hela landet. Bildkonst Sverige är en samlad röst för arrangörer inom bildkonstområdet som arbetar för förbättrade villkor.

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Varför?

Arrangörerna är länken som möjliggör mötet mellan konsten och publiken. Dessa aktörer är därför helt avgörande för konstens ekosystem och för möjligheten att uppfylla de kulturpolitiska målen om att alla ska kunna ta del av kultur. Statliga utredningar och rapporter har gång på gång konstaterat att infrastrukturen för bildkonst i Sverige är svag, men trots det har mycket lite gjorts för att stärka området. Till exempel försvann nästan alla resurser när Riksutställningar lades ner och momsen på försäljning av konst är 25 % medan den är 6 % på böcker, för att nämna två av många exempel. Eftersom konstarrangörernas resurser är små är det svårt för enskilda aktörer att följa och aktivt påverka kulturpolitiken. Bildkonst Sverige ska därför verka för att stärka bildkonstområdet och skapa goda förutsättningar för medlemmarna att bedriva professionell, långsiktig verksamhet.

 

Vad händer nu?

Organisationen och styrelsen formades den 23 november 2022 och nu är det möjligt för medlemmar att ansluta sig. Det är medlemmarna som bestämmer vilka frågor som ska prioriteras inom organisationen. Därför kommer vi bjuda in alla medlemmar till att medverka i en enkät för att ta reda på vilka som är deras viktigaste frågor just nu. Samtidigt tar vi fram en rapport som beskriver den kulturpolitiska utvecklingen för bildkonstens arrangörer och som blir underlag för påverkansarbete framåt. Enkäten och rapporten kommer att ligga till grund för styrelsens arbete med att ta fram en strategi för det närmaste året.

bottom of page