Bildkonst
sverige

Bildkonst Sverige på Folk och Kultur

Demokratin behöver mer än ord. Bild av Moa Sundqvist, "En resa i tid(ning)en"
2024-01-21

När årets Folk och Kultur går av stapeln den 7-10 februari deltar Bildkonst Sverige med flera programpunkter. Från olika vinklar sätter både rapportsläpp och samtal fokus på behovet av ett starkt arrangörsled. Här eller på Folk och Kulturs hemsidan kan du läsa mer om Vad hände med pengarna?, Ekonomisk styrning är politisk styrning och Demokratin behöver mer än ord.

Vad hände med pengarna?
Plats:
Konsertsalen, Scenkonst Sörmland
Tid: Onsdag 16:30 – 17:15

Bildkonst Sverige släpper den första delen av rapporten om Svenska kulturpolitikens utveckling från 1974 till idag. Vilka mål och värden tar vi med oss och hur har vår syn på dessa förändrats sedan 1974? Vilka frågor är särskilt viktiga för vår situation idag? Fokus i denna del är på ekonomi, värde och kulturpolitikens förmåga att följa konstens utveckling.

Ekonomen Laura Hartman presenterar den ekonomiska utvecklingen av kulturbudgetarna och hur tillgången på offentliga medel har förändrats över 50 år. Lars Strannegård utvecklar frågan om huruvida kulturen förväntas leda till tillväxt eller om tillväxten ska användas för att skapa mer kultur. Robert Stasinski, chefsredaktör för tidningen Konstnären, ger en överblick över hur bildkonstens område har utvecklats och i vilken mån kulturpolitiken lyckats följa med i den utvecklingen.

Paneldeltagare: Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan, Laura Hartman, nationalekonom och rapportförfattare, Robert Stasinski, chefsredaktör Konstnären och rapportförfattare. Samtalet modereras av Magdalena Malm, generalsekreterare Bildkonst Sverige.


Ekonomisk styrning är politisk styrning
Plats:
Konsertsalen, Scenkonst Sörmland
Tid: Torsdag 10:15 – 11:15

Kulturen ska vara fri och inte styrd, men på vilka sätt påverkar de ekonomiska villkoren konstens frihet? Endast 1,3% av medlen i kultursamverkansmodellen går till bild och form enligt utredningen om kultursamverkansmodellen som överlämnades till regeringen i höstas. Här slås det också fast att bild- och formkonsten är gravt nedprioriterad, men utan att några förslag presenteras på hur detta ska förändras.

Är det rimligt att ett helt konstområde bortprioriteras när stat och regioner samverkar? Vilket ansvar har kulturpolitiken för att människor i Sverige har tillgång till olika former av kultur? Och vilka lösningar går att hitta när systemet ses över, för att undvika att bild- och formkonsten blir utelåst från systemet i ytterligare 30 år?

Paneldeltagare: Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet, Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson (S), Carl Oscar Sjöberg, Ställbergs gruva, Conny Blomberg, regionpolitiker Västra Götalandsregionen (KD). Samtalet modereras av Magdalena Malm, generalsekreterare Bildkonst Sverige och Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation.

Programmet arrangeras tillsammans med Konstnärernas Riksorganisation.


Demokratin behöver mer än ord
Plats:
Eskilstuna folkhögskola, Eskilstuna folkhögskola
Tid: Torsdag 13:45 – 14:30

Just nu utgörs majoriteten av den information som når barn och unga av bild eller rörlig bild. Trots detta talar vi sällan om bildförståelse. Än mindre får barn och unga öva sig på att uttrycka sig i bild för att kunna delta i det demokratiska samtalet. Det för demokratin centrala engelska begreppet Freedom of Expression är i den svenska tolkningen yttrandefrihet reducerat till språk. Hur tar vi ett nytt grepp om de verktyg som barn och unga behöver för att aktivt delta i samhällsdebatten? Och hur ska kunskapen om bild utvecklas när bildkonstens arrangörer är gravt underfinansierade?

Paneldeltagare: Maryam Fanni, forskare innom Visuell kommunikation HdK Valand, Ewa Torslund, expert på mediefrågor, digitalisering och AI. Fd. chef för Statens medieråd, Jagana Oyunjargal Khasdorj, student på Nyckelviksskolan och deltagare i Botkyrka konsthalls ungdomsverksamhet, Miriam Andersson Blechner, chef Botkyrka konsthall.

Programmet arrangeras i samarbete med Folk och Kultur