Bildkonst
sverige

Nu är Bildkonst Sveriges årliga enkät öppen

2024-04-24

För att skapa förändring krävs kunskap. Varje år gör därför Bildkonst Sverige en enkätundersökning som syftar till att lyfta in olika aspekter av arrangörskapet i den kulturpolitiska diskussionen.

Enkäten vänder sig till alla professionella bildkonstarrangörer. Alla svar bidrar till ökad kunskap om bildkonstområdet och till vårt arbete med att skapa bättre villkor för landets konstarrangörer.

I år undersöker enkäten hur bildkonstens arrangörer påverkas av att MU-avtalets tariffer har höjts samtidigt som anslagen till verksamheterna ligger still. MU-ersättningen till konstnärer är både viktig och självklar och vi vill undersöka vilka konsekvenserna blir när arrangörer inte får höjda anslag i nivå med MU-ersättningen.

Alla professionella bildkonstarrangörer har möjlighet att svara på enkäten. Bildkonst Sverige drivs av medlemmarnas gemensamma intresse och har som mål att finansieras av medlemsavgifter för att säkra opartiskhet gentemot myndigheter och politiken.

Vill du verka för bättre villkor för konstområdet så är det en stor hjälp om du blir medlem och svarar på den här enkäten.

Sista dagen att svara på enkäten är 8 maj.