Bildkonst
sverige

Stärk den konstnärliga ledarens position

2023-06-22

På senaste tiden har det kommit förslag om att den offentliga konsten ska beslutas genom folkomröstningar eller styras direkt av politiken. Bildkonst Sverige är kritisk till denna utveckling.

Bildkonst och offentlig konst är specialiserade områden som kräver ingående kunskap inte bara om konstnärligt innehåll, utan också om hur konstverk kan placeras i det offentliga rummet, hur konst kan förhålla sig till en plats, historia samt hur publiken kan relatera till konstverket. Inom den offentliga konsten finns redan många metoder för att involvera publiken. Vi uppmuntrar en fördjupning i det innovativa arbetet som redan pågår.

Bildkonst Sverige vill betona att verksamheter inom bildkonstområdet ska ledas av personer med djup kunskap om bildkonst, så kallade Konstnärliga ledare. Detta gäller också för den offentliga konsten.